Státní svátky Německo 2019
Datum Svátek Země Typ svátku
1.1. 2019 Nový rok Všechny
6.1. 2019 Tři králové Bádensko-Württembersko
Bavorsko
Sasko-Anhaltsko
19.4. 2019 Velký pátek Všechny Pohyblivý svátek
22.4. 2019 Velikonoční pondělí Všechny Pohyblivý svátek
1.5. 2019 Svátek práce Všechny
30.5. 2019 Nanebevstoupení Ježíše Krista Všechny Pohyblivý svátek
10.6. 2019 Svatodušní pondělí Všechny Pohyblivý svátek
20.6. 2019 Boží tělo Bádensko-Württembersko Pohyblivý svátek
Bavorsko
Hesensko
Severní Porýní-Vestfálsko
Porýní-Falcko
Sársko
Sasko a Duryňsko (pouze některé obce)
15.8. 2019 Nanebevzetí Panny Marie Sársko
Bavorsko (pouze katolické obce)
3.10. 2019 Den sjednocení Všechny
31.10. 2019 Den reformace Braniborsko
Meklembursko-Přední Pomořany
Sasko
Sasko-Anhaltsko
Duryňsko
1.11. 2019 Svátek všech svatých Bádensko-Württembersko
Bavorsko
Severní Porýní-Vestfálsko
Sársko
Porýní-Falcko
20.11. 2019 Den pokání a modliteb Sasko Pohyblivý svátek
25.12. 2019 1. svátek vánoční Všechny
26.12. 2019 2. svátek vánoční Všechny