Koronavirus mapa

Níže přinášíme vždy nejaktuálnější mapu rozšíření koronaviru ve světě. Červená čísla ukazují celkový počet potvrzených případů nákazy koronavirem, bílá čísla počet potvrzených umrtí na koronavirus a zelená čísla počet výlečených případů.