Letní prázdniny 2019 v Německu

Přehled letních prázdnin v jednotlivých spolkových zemích Německa s přiřazením počtu obyvatel jednotlivých zemí.
Termín německých letních prázdnin v roce 2019

 • Bádensko-Württembersko 29.7. – 10.9., počet obyvatel 10 717 000
 • Bavorsko 29.7. – 9.9., počet obyvatel 12 444 000
 • Berlín 20.6. – 2.8., počet obyvatel 3 388 000
 • Braniborsko 20.6. – 3.8., počet obyvatel 2 568 000
 • Brémy 4.7. – 14.8., počet obyvatel 663 000
 • Hamburg 5.7. – 15.8., počet obyvatel 1 735 000
 • Hesensko 27.6. – 7.8., počet obyvatel 6 098 000
 • Meklembursko-Pomořany 1.7. – 10.8., počet obyvatel 1 720 000
 • Dolní Sasko 4.7. – 14.8., počet obyvatel 8 001 000
 • Severní Porýní-Vestfálsko 15.7. – 27.8., počet obyvatel 18 075 000
 • Porýní-Falc 1.7. – 9.8., počet obyvatel 4 061 000
 • Sársko 1.7. – 9.8., počet obyvatel 1 056 000
 • Sasko 8.7. – 16.8., počet obyvatel 4 296 000
 • Sasko-Anhaltsko 4.7. – 14.8., počet obyvatel 2 494 000
 • Šlesvicko-Holštýnsko 1.7. – 10.8., počet obyvatel 2 829 000
 • Duryňsko 8.7. – 17.8., počet obyvatel 2 355 000