Dubnové pranostiky a pořekadla

  • Březen, za kamna vlezem
  • Duben, ještě tam budem
  • Duben hojný vodou, říjen pivem
  • Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví
  • Dubnové sněhy pole mrví
  • Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu přístup řádný
  • Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
  • V dubnu čas a panský kvas
  • Zahučí-li v dubnu hrom, nebojí se mrazu strom.