Únorové pranostiky

 • Severní větroví ke konci února zvěstují ourodný rok.
 • Únor bílý – pole sílí.
 • V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
 • V únoru když skřivan zpívá, chudobný rok potom bývá.
 • Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
 • Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
 • Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
 • Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.
 • Teplý únor – studené jaro, teplé léto
 • Únor – úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.
 • Únorová voda – pro pole škoda.
 • Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
 • Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
 • Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen
 • Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží
 • Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
 • Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich.
 • Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí
 • Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
 • Co si únor zazelená – březen si hájí; co si duben zazelená – květen mu to spálí.
 • Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
 • V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
 • V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Pranostiky a pořekadla podle data na únor

2. února Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout.
2. února Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak dlouho po nich bude mlčet.
2. února Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
2. února Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
2. února Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce.
2. února Pakli o Hromnicích jasno bývá, jistě potom zima dodržívá; jestli ale bouřlivo a sněžení, jistě že jaro již daleko není.
2. února Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě. února Pakliže sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá.
2. února Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
2. února Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh bude ještě větší než prve.
2. února Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej, sedláče, slámu z hnoje ven!
2. února Na Hromnice jasná noc – bude ještě mrazů moc.
2. února Je-li Hromnice světlý den, budou konopě i len.
2. února Panenka Maria hromničná čistá – úroda jistá.
2. února Když o Hromnicích svítí slunce, bude prý úrodný rok. února Potřebuje svítit jan tak dlouho, nežli bys se čtyřmi páry koňů otočil.
2. února Když na Hromnice svítí, budou dlouhé niti.
2. února Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.
2. února Tmavé Hromnice – sedláka radost; jasno-li ale, sněží ještě dost.
2. února Pošmourný Hromnice – sedlákům milý velice.
2. února O Hromnicích zamračeno – sedlákovi spomoženo.
2. února Na Hromnice – chumelice, netrvá pak zima více.
2. února Chumelice na Hromnice končí zimu tuhou; jestli pak jasný den, očekávej druhou.
2. února Když o Hromnicích sněží, jaro není daleko.
2. února O Hromnicích anebo okolo Hromnic jistá zima bývá; odkuž mnozí chtějí, že jest toho času polovice zimy.
2. února Na Hromnice – půl zimnice – půl píce.
2. února Na Hromnice zima s létem potkala se.
2. února Na Hromnice vezmi dvě kabanice.
2. února Na Hromnice – skřivánek přes hranice.
2. února Kdyby o hromnicích napadlo jen tolik sněhu, co je na černé krávě znát, bude úrodný rok.
2. února Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
2. února Na Hromnice – sněžnice, medvěd otvírá boudu; není-li vánice, zavírá ji.
2. února Melelice na Hromnice cesty umetá a píci podmetá.
2. února Přejdou Hromnice – konec sanice.
2. února O Hromnicích déšť – na jaře sníh; o Hromnicích sníh – na jaře déšť.
2. února Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.
2. února Zelené Hromnice – bílé velikonoce.
2. února Na Hromnice husa po vodě – na velikonoce po ledě.
2. února Na Hromnice kalužky – ukázka na jabka a hrušky.
2. února O hromnicích teplo – medvěd staví boudu; o Hromnicích mrzne – medvěd bourá boudu.
2. února Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí.
2. února Na Hromnice kopalinky – uschovávejte obědinky.
2. února Na Hromnice o hodinu více.
2. února Na Hromnice půl krajíce a půl píce.
3. února Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
3. února Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
3. února Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
3. února Prší-li na svatého Blažeje tak, že teče voda kolejem, povede se len.
3. února Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka od biče smočil, čekají dlouhý len.
3. února Je-li pěkné počasí na svatého Balžeje, zvednou se brambory.
4. února Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
4. února O svaté Veronice bývá ještě sanice.
5. února Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
5. února Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá.
6. února Svatá Dorota donese skřivánka v košíčku.
6. února Svatá Dorota sněhem stromy ometá.
6. února O svaté Dorotě uschne košile na plotě.
6. února Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
6. února Svatá Dorota – sněhu forota.
6. února Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice.
6. února Je-li svatá Dorota ucouraná, zvedou se brambory.
7. února Svatý Radko – na poli hladko.
9. února Svatá Apolena čítá dřevo na polena.
9. února Na svatou Apolenu měj světnici vytopenu.
9. února Svatá Apolena v mlhu je často zahalena.
9. února Svatá Apolena bývá v mlze zahalena
10. února O svaté Scholastice na hlavy beranice.
10. února O svaté Šcholastice navleč si rukavice.
10. února O svaté Scholastice zahřejou jen beranice
11. února Svatý Vlasí zimě roh uráží.
12. února Svatá Eulalie – se střech se lije.
13. února O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.
14. února Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
14. února Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka
14. února Svatý Valentínek – jara tatínek.
16. února O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
16. února Když slunce na sv. února Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek.
18. února O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.
20. února Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
20. února Masopust na slunci – pomlázka v senci.
20. února Svítí-li o masupustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní.
20. února Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pšenice i žito.
20. února Konec masopustu jasný – len krásný.
20. února Krátký masopust – dlouhá zima.
20. února Na ostatky lužky – budou jabka, hrušky.
20. února Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
20. února Bude-li příjemné povětří ( v masopustní úterý), bude dosti hrachu.
20. února Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok a len.
20. února Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude.
21. února Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
21. února Suchý půst – úrodný rok.
22. února Svatý Petr za stolem nechává na holém, a teprv v okovách posílá sedlákům výsluhy.
22. února Je-li na stolici sv. února Petra zima, ještě hodně dlouho potrvá.
22. února Je-li mráz o svatém Petru nastolení po čtyřicet dní mu konec není.
22. února Je-li na Stolici svatého Petra zima, ještě dlouho potrvá.
22. února Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout ještě 14 dní.
22. února Jak tlustý a hrubý mráz bude za noce před Stolováním svatého Petra, takový bude za 40 dní pořád.
22. února O svatém Petru nastolení je-li mráz, po 40 dní mu konec není.
22. února Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení.
22. února Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý petr ji ucezuje.
24. února Najde-li Matěj led, seká he hned; nenajde-li led, dělá ho hned.
24. února Svatý Matěj láme vždy led; není-li ho, zmrzne hned.
24. února Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je.
24. února Svatý Matěj boří mosty, nebo staví.
24. února Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
24. února Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
24. února Na svatého Matěje, každá myší díra se zavěje.
24. února Na svatého Matěje do závěje naleje.
24. února Na svatého Matěje pije skřivan z koleje.
24. února Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.
24. února Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti.
24. února Jaký mráz bude večer v noci na svtého Matěje, takový bude za 40 dní pořád.
24. února Je-li svatého Matěje mráz malý, je jich po něm 40 malých; je-li velký, jest 40 velkých, není-li mráz žádný, je jich po něm bezpočtu.
24. února Matěja – k vesnu náděja.
24. února Matěja – k létu naděja.
27. února Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé.
28. února Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.