Datum Svátek Země Typ svátku
1.1. 2016 Nový rok Všechny
6.1. 2016 Tři králové Bádensko-Württembersko
Bavorsko
Sasko-Anhaltsko
25.3. 2016 Velký pátek Všechny Pohyblivý svátek
28.3. 2016 Velikonoční pondělí Všechny Pohyblivý svátek
1.5. 2016 Svátek práce Všechny
5.5. 2016 Nanebevstoupení Ježíše Krista Všechny Pohyblivý svátek
16.5. 2016 Svatodušní pondělí Všechny Pohyblivý svátek
26.5. 2016 Boží tělo Bádensko-Württembersko Pohyblivý svátek
Bavorsko
Hesensko
Severní Porýní-Vestfálsko
Porýní-Falcko
Sársko
Sasko a Duryňsko (pouze některé obce)
15.8. 2016 Nanebevzetí Panny Marie Sársko
Bavorsko (pouze katolické obce)
3.10. 2016 Den sjednocení Všechny
31.10. 2016 Den reformace Braniborsko
Meklembursko-Přední Pomořany
Sasko
Sasko-Anhaltsko
Duryňsko
1.11. 2016 Svátek všech svatých Bádensko-Württembersko
Bavorsko
Severní Porýní-Vestfálsko
Sársko
Porýní-Falcko
16.11. 2016 Den pokání a modliteb Sasko Pohyblivý svátek
25.12. 2016 1. svátek vánoční Všechny
26.12. 2016 2. svátek vánoční Všechny