Letní prázdniny 2018 v Německu

Přehled letních prázdnin v jednotlivých spolkových zemích Německa s přiřazením počtu obyvatel jednotlivých zemí.
Termín německých letních prázdnin v roce 2018

 • Bádensko-Württembersko 26.7. – 8.9., počet obyvatel 10 717 000
 • Bavorsko 30.7. – 10.9., počet obyvatel 12 444 000
 • Berlín 5.7. – 17.8., počet obyvatel 3 388 000
 • Braniborsko 5.7. – 18.8., počet obyvatel 2 568 000
 • Brémy 28.6. – 8.8., počet obyvatel 663 000
 • Hamburg 5.7. – 15.8., počet obyvatel 1 735 000
 • Hesensko 25.6. – 3.8., počet obyvatel 6 098 000
 • Meklembursko-Pomořany 9.7. – 18.8., počet obyvatel 1 720 000
 • Dolní Sasko 28.6. – 8.8., počet obyvatel 8 001 000
 • Severní Porýní-Vestfálsko 16.7. – 28.8., počet obyvatel 18 075 000
 • Porýní-Falc 25.6. – 3.8., počet obyvatel 4 061 000
 • Sársko25.6. – 3.8., počet obyvatel 1 056 000
 • Sasko 2.7. – 10.8., počet obyvatel 4 296 000
 • Sasko-Anhaltsko 28.6. – 8.8., počet obyvatel 2 494 000
 • Šlesvicko-Holštýnsko 9.7. – 18.8., počet obyvatel 2 829 000
 • Duryňsko 2.7. – 11.8., počet obyvatel 2 355 000