Červencové pranostiky

Lidé se radují létu a včely květu.
Mnoho ryb, málo zrna.
V červenci volá křepelka: „Pojďte žít, pojďte žít, dostanete pět peněz, pět peněz, pět peněz!“
Co červenec končí, srpen začíná.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Co červenec neuvaří – srpen neprodá.
Co červenec ze dne odtrhne, to na teple přidá.
Červená se červenec, zraje každý pupenec.
Červenec – úrody blíženec.
Červenec – z paren, dešťů, bouřek a potu slepenec.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Červenec horký, pěkné jsou vdolky.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Červenec přináší psí dny, ale také silné bouře.
Červenec přináší žniva a psí dny mívá.
Červenec zatopí, až obilí na poli praská.
Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.
Hřímání měsíce července mnohým lidem smrt zvěstuje.
Jaký červenec, takový leden.
Jestliže se hrom v červenci často dá slyšeti, budeme kalné léto míti.
Jestliže se hrom v červenci častokráte ozývá, bude nadcházející zima studená.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Lednová zima je nejkrušnější, červencová vedra jsou nejsilnější.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Nebyl -li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
Roztrhne-li v červenci pavouk svou síť ve dvě, brzy se déšť ozve.
Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.
Slunce peče – déšť poteče.
V červenci déšť a slunečná pohoda – hojná bude v příštím roce úroda.
V červenci déšť, jak žravý jed modrý na pohance kazí květ, proto vzácný bývá v oulech med.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
V červenci když dne ubývá, horka přibývá.
Pranostiky a pořekadla podle data na červenec

2. července
Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.
Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
Prší-li v den navštíveni P. Marie, trvá pak déšť 40 dní.
4. července
Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.
Svatý Prokop kořen nakop.
8. července
Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.
10. července
Den sedmi bratrů když deštivý, bývá pak déšť trvanlivý.
Prší-li na sedm bratří, prší po sedm neděl.
13. července
Svatá Markyta hodila srp do žita.
Déšť o sv. Markétě trvá pak 14 dní a zvěstuje špatné počasí ku sklizni sena.
Svatá Markéta hodí srp do žita.
Sv. Markéta vede žence do žita.
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
18. července
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
19. července
Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.
20. července
Na svatého Eliáše dopoledne léto a odpoledne podzim.
22. července
V ten den rádo poprchává, neb Maria Majdalena svého Pána oplakává.
25. července
Do Jakuba zelíčko — po Jakubě zelí.
Jakub-li vlaží, žaludy kazí.
Jaký den jest před polednem nebo odpoledne svatého Jakuba, takové bude povětří před nebo po narození Páně.
Je-li teplý svatý Jakub, studené jsou vánoce.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Na Jakuba déšť jako žravý jed kazí modrý na pohance květ, proto vzácný bývá v oulech med.
Na Jakuba hrom do duba.
Na Jakuba prvních brambor průba.
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim, na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
Na svatého Jakuba čeká mnohá huba.
Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda.
O svatém Jakubě přicházejí silné bouře.
Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.
Parno o Jakubu – zima o Vánocích.
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
Prší-li na svatého Jakuba, hádá se o suchém a teplém počasí.
Svatý jakub dává kukuřici klasy, Anna vlasy.
Svatý Jakub si rád zahromuje.
Svatý Jakub Větší na sníh věští.
Tři dni před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.
Pakli na sv. Jakuba slunce svítí, má prý krutá zima býti.
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.
26. července
Mravenci-li na sv. Annu vyhazují, na tuhé mrazy ukazují.
Svatá Anna, chladno z rána.
K Anně svatý hodina ze dne se tratí.