Letní prázdniny 2016 v Německu

Přehled letních prázdnin v jednotlivých spolkových zemích Německa s přiřazením počtu obyvatel jednotlivých zemí.

Termín německých letních prázdnin v roce 2016

 • Bádensko-Württembersko 28.7. – 10.9., počet obyvatel 10 717 000
 • Bavorsko 30.7. – 12.9., počet obyvatel 12 444 000
 • Berlín 21.7. – 2.9., počet obyvatel 3 388 000
 • Braniborsko 21.7. – 3.9., počet obyvatel 2 568 000
 • Brémy 23.6. – 3.8., počet obyvatel 663 000
 • Hamburg 21.7. – 31.8., počet obyvatel 1 735 000
 • Hesensko 18.7. – 26.8., počet obyvatel 6 098 000
 • Meklembursko-Pomořany 25.7. – 3.9., počet obyvatel 1 720 000
 • Dolní Sasko 23.6. – 3.8., počet obyvatel 8 001 000
 • Severní Porýní-Vestfálsko 11.7. – 23.8., počet obyvatel 18 075 000
 • Porýní-Falc 18.7. – 26.8., počet obyvatel 4 061 000
 • Sársko18.7. – 27.8., počet obyvatel 1 056 000
 • Sasko 27.6. – 5.8., počet obyvatel 4 296 000
 • Sasko-Anhaltsko 27.6. – 10.8., počet obyvatel 2 494 000
 • Šlesvicko-Holštýnsko 25.7. – 3.9., počet obyvatel 2 829 000
 • Duryňsko 27.6. – 10.8., počet obyvatel 2 355 000